bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Psychoterapia grupowa

portfolio_04
portfolio_03
portfolio_02

Psychoterapia grupowa daje szansę na poznanie siebie w bezpiecznym otoczeniu ludzi, którzy mają podobne cele i często podobne obciążenia. Grupa jest szansą na bycie zobaczonym , zaopiekowanym a jednocześnie pozwala poznawać swoje wzorce funkcjonowania w relacjach z ludźmi.
Pomaga wychodzić ze wstydu i poczucia izolacji. Odnaleźć zrozumienie i wspólnotę ( zwłaszcza jak grupa jest tworzona według klucza np. DDA/DDD)
Pomaga też w radzeniu sobie z problemami w relacjach i w przezwyciężaniu lęków społecznych.
Spotkania grupy odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu po 2 godziny i są prowadzone przez dwoje terapeutów.

Obecnie odbywają się spotkania  grupa terapeutycznej dla dorosłych w doświadczeniu kryzysów życiowych.  Spotkania odbywają się od października 2023 do grudnia 2024. w poniedziałki od 18.00 do 20.00 w Stacji Psychologicznej przy ul. Bandurskiego 62/7 w Krakowie. Koszt 120 zł/spotkanie.  Prowadzący: Anna Cichoń, Joanna Wieczorek. Kolejna zamknięta grupa planowana jest na styczeń 2025.